ACCA F3

F3 (Financial Accounting) ACCA kvalifikasiyasının “Fundamentals Knowledge” modulunun əsas imtahanlarından biridir. ACCA F3 imtahanın əsas məqsədi maliyyə hesabatlarının əsas prinsipləri, konsepsiyaları və qaydalarını izah etmək, bu sahədə olan bilikləri dərinləşdirmək, əsas maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını öyrətməkdən ibarətdir. Tədris müddətində maliyyə hesabatlarının əsas prinsipləri və konsepsiyaları izah olunacaq, maliyyə hesabatlarının hazırlanması qaydaları öyrədiləcək. Bu […]

Read More

Restoran biznesi və qonaqpərvərlik təlimi

Bu təlim kursu sizə restoranda müştərilərə xidmət göstərmək üçün lazım olan bütün bacarıq və bilikləri öyrədir. Bu kurs ilk növbədə otel işçiləri, restoran heyəti, bar işçiləri və tədbirlərin təşkili ilə məşğul olan şəxslər üçün hazırlanmışdır. Bu xidmət sahələrində menecer və ya idarəçi olsanız, bu kurs sizin üçün də faydalı olacaqdır. Özünüz də daxil olmaqla bütün […]

Read More

Satış və Marketinq təlimləri

Bütün müvafiq marketinq alətləri ilə əlaqədar anlayışları mənimsəmək istəyirsinizsə, mütləq bizə qoşulmalısınız. Təcrübə qazanılmasına istiqamətlənmiş mühazirələrdən istifadə edilməsi nəticəsində təlim proqramımız satış effektivliyinizi əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq və marketinq nəticələrinizi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaqdır. Yüksək ixtisaslı marketinq və satış mütəxəssislərimiz satış və marketinqlə bağlı ən aktual mövzuları həll etməyə kömək edəcəkdir. Mühazirələr zamanı qrup layihələri ilə məşğul […]

Read More

Tətbiqi Maliyyə

Tətbiqi Korporativ Maliyyə korporativ maliyyə menecmentinə aid hərtərəfli bir kursdur. Kurs maliyyə və mühasibatlıqda öyrədilən əsas anlayışları nəzəriyyə, empirik sübutlar və halları sintez edərək əsaslandırır. Kursun əhatə etdiyi mövzular: Korporativ investisiyalar və Kapitalın büdcələşdirilməsi Qiymətləndirmə Kapital strukturu ilə bağlı qərarlar Kapitalın artırılması İdarəetmə insentivləri Risklərin idarə edilməsi Dəyişdirilə bilən qiymətli kağızlar Birləşmə və satınalmalara giriş […]

Read More

Menecment və xərclərin uçotu

Xərclərin uçotu müəssisələrə maliyyə hesabatları və bəyanatlarının mümkün qədər dəqiq olmasını təmin etmək məqsədilə məhsulların, layihələrin və proseslərin xərclərini müəyyən etməyə, həmçinin icraçı və idarəetmədə olan digər səlahiyyətli üzvlərə maliyyə planlaşdırması və ya şirkət üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən uzunmüddətli təkliflər barədə düşünmək lazım gəldikdə hərtərəfli qərarlar qəbul etməyə kömək edir. Vəziyyəti tam nəzərdən keçirmək […]

Read More

Korporativ maliyyə

Kurs bazar mühitində müasir şirkətin əsas maliyyə problemlərini anlamaq və təhlil etmək üçün nəzəri bir çərçivə formalaşdırır. Kurs korporativ kapital qiymətləndirilməsinin əsas modellərini, o cümlədən ilkin maliyyə aktivlərinin qiymət modellərini, real aktivlərin qiymətləndirilməsi və investisiya layihələrinin təhlilini, kapital strukturunu və istifadə olunan müxtəlif korporativ kapital növlərini, törəmə maliyyə alətlərini və aktivlər üzrə şərti tələbləri əhatə […]

Read More

Maliyyə

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]

Read More

Biznes təlimləri

Xüsusi hazırlanmış Biznesin idarə edilməsi təlimi öz üzərinə daha böyük məsuliyyət götürməyə və şirkətə daha çox töhfə verməyə can atan gənc sahibkar və menecerlərin potensialını artıra bilər. Biznes həyatında menecer və sahibkarların əsas öhdəlikləri insanları motivasiya etmək və uğur qazanmaqdır. Sahibkarın yeni bir şirkət qurmağının əsas məqsədi qurduğu şirkəti ən inkişaf etmiş şirkətə çevirməkdir. Uğur […]

Read More