If you would like to be tooled with all the relevant marketing tools then you definitely should join us. Our training program will significantly increase your sales effectiveness and dramatically improve your marketing results. By our practices-oriented lectures. Our highly skilled marketing and sales specialists will guide you throw most current issues in sales and marketing. During the lectures you will be engaged in group projects and try to tackle real life case examples.

After completion of this course our students will gain the skills that is needed to increase the sales, customer loyalty, brand awareness, long term profitability, customer service. Additionally, advertising, market research, social media marketing, negotiation, sales management and development

Kateqoriyalar:

Bütün müvafiq marketinq alətləri ilə əlaqədar anlayışları mənimsəmək istəyirsinizsə, mütləq bizə qoşulmalısınız. Təcrübə qazanılmasına istiqamətlənmiş mühazirələrdən istifadə edilməsi nəticəsində təlim proqramımız satış effektivliyinizi əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq və marketinq nəticələrinizi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaqdır. Yüksək ixtisaslı marketinq və satış mütəxəssislərimiz satış və marketinqlə bağlı ən aktual mövzuları həll etməyə kömək edəcəkdir. Mühazirələr zamanı qrup layihələri ilə məşğul olacaq və real həyat nümunələri ilə üzləşəcəksiniz.

Kursu bitirdikdən sonra tələbələrimiz satışları artırmaq, müştəri loyallığı, marka anlayışı, uzunmüddətli gəlirlilik və müştəri xidmətləri, o cümlədən reklam, bazar araşdırması, sosial media marketinqi, danışıqlar, satışın idarə edilməsi və inkişafı üzrə lazım olan bacarıqlara yiyələnəcəklər.