Kateqoriyalar:

Tətbiqi Korporativ Maliyyə korporativ maliyyə menecmentinə aid hərtərəfli bir kursdur. Kurs maliyyə və mühasibatlıqda öyrədilən əsas anlayışları nəzəriyyə, empirik sübutlar və halları sintez edərək əsaslandırır.

Kursun əhatə etdiyi mövzular:

  • Korporativ investisiyalar və Kapitalın büdcələşdirilməsi
  • Qiymətləndirmə
  • Kapital strukturu ilə bağlı qərarlar
  • Kapitalın artırılması
  • İdarəetmə insentivləri
  • Risklərin idarə edilməsi
  • Dəyişdirilə bilən qiymətli kağızlar
  • Birləşmə və satınalmalara giriş
  • Beynəlxalq qiymətləndirmə

Kurs korporativ maliyyə sahəsində üzləşdiyimiz real problemlərə nəzəri anlayışları tətbiq etmək imkanı vermək üçün hazırlanmışdır. İlk növbədə yaranan vəziyyətin analizi ilə firmaların maliyyə menecerinin qərarlarını təhlil etməkdə fəal iştirak edəcəksiniz. Bu fəaliyyətlər sizi həm maliyyə idarəetməsi, həm də investisiya bankçılığı vəzifələrinə hazırlayır.

Kursun məqsədi aşağıda qeyd olunan bacarıqları inkişaf etdirməkdir:

(1) maliyyə problemləri və imkanlarını müəyyən etmək bacarığı;

(2) bu kimi halları təhlil etmək və alternativ fəaliyyət kurslarını təyin etmək bacarığı;

(3) alternativ seçimləri müdafiə etmək və fəaliyyət kursunu tövsiyə etmək, dəstəkləmək və müdafiə etmək bacarığı;

(4) güclü maliyyə alətləri nəzəriyyəsi üçün daha zəngin bir qiymətləndirmə həm dəyərlərinə, həm də məhdudiyyətlərinə görə bizə təqdim etməlidir.

Xüsusi hazırlanmış kurs yüksək təcrübə qazanmağa yönümlüdür. Əsas anlayışları öyrəndikdən sonra kursdan öyrəndiklərimizi real həyatda tətbiq edə biləcəyik.