Şirkətin maliyyə vəziyyətinin təhlili
Maliyyə planının konsaltinqi
Maliyyənin idarə olunması
Riskin idarə olunması
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
Maliyyə nisbətləri analizi
Maliyyə yönümlü BENÇMARKİNQ in hazırlanması
FOREX, səhm, istiqraz və daşınmaz əmlak bazarında düzgün yatırım konsaltinqi
Maliyyə planlaması və büdcə konsaltinqi
Dövriyyə vəsaitlərinin idarə olunması
İdarə etmə uçotu və nəzarəti
Xərclərin optimallaşdırılması