Uyğun işçi seçiminin təhlili
İşçi personallarının düzgün seçilməsi
Onların pozisiya üzrə inkişaf etdirilməsi
Seçilmiş namizədin inkişafı üçün təlimlər keçirilməsi