Strategiya öncəsi təhlillər (SWOT, PESTEL, Diamond və s.)
Şirkətin vizyonunun müəyyən edilməsi və inkişafı
Strateji prioritetlərin və mövqeyin müəyyən edilməsi
Şirkətin strateji planının icrası və yaradılması
Korporativ mədəniyyətin bünövrəsinin qurulması
Balanced Scorecard sisteminin qurulması
Strategiyanın icrası üzrə təlimlərin təşkil olunması