Bizim iş prosesimiz

Problemin aşkar olunması

Müştəriyə təklifin verilməsi

Analiz və iş planının hazırlanması

Təhlilin edilməsi

Məsləhətin verilməsi