Menecment və xərclərin uçotu təlimi

Xərclərin uçotu müəssisələrə maliyyə hesabatları və bəyanatlarının mümkün qədər dəqiq olmasını təmin etmək məqsədilə məhsulların, layihələrin və proseslərin xərclərini müəyyən etməyə, həmçinin icraçı və idarəetmədə olan digər səlahiyyətli üzvlərə maliyyə planlaşdırması və ya şirkət üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən uzunmüddətli təkliflər barədə düşünmək lazım gəldikdə hərtərəfli qərarlar qəbul etməyə kömək edir.

Vəziyyəti tam nəzərdən keçirmək məqsədilə maliyyə mütəxəssisləri inventar, istehsal, satılan mallar və xərclərlə bağlı əməliyyatların maya dəyərini qeyd edirlər. Hesabat verildikdən sonra xərclərin uçotu və menecmenti üzrə ekspert gəlirlər-xərclər-mənfəət göstəriciləri arasındakı funksional əlaqəni və bunun mövcud büdcəyə necə uyğunlaşdığını ayırd etmək məqsədilə xərclərin səviyyəsinin dəyişməsini təhlil edir.

Xərclərin uçotu əsasən istehsal müəssisələrinə məhsul istehsal etmək, saxlamaq, göndərmək və sərfəli qalmaq məqsədilə xərcləri qiymətləndirməyə kömək etmək üçün yaradılmışdır. Əvvəlcə istehsal sektorunda istifadə olunmasına baxmayaraq, hazırda xidmət sənayesi daxilində büdcə planlaşdırmasının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Mühasibat uçotu ilə bağlı olan bu yanaşmanın müəssisələrin inkişafına kömək etməsinin əsas səbəbi şirkətin gəlir əldə etdiyi və itirdiyi məqamları göstərməsidir.

Şirkətin öz büdcələrini istifadə etməkdə nə dərəcədə effektiv olduqlarını qiymətləndirdikdən sonra mütəxəssislər qiymətlərin yüksək xərclər nəzərə alınmaqla tənzimlənməli olub-olmadığını qərarlaşdıra bilərlər. Sonda xərclərin idarə edilməsi üzrə mühasiblər uzunmüddətli qazanc gətirəcək qərarlar qəbul etmək məqsədilə menecerlər tərəfindən istifadə olunan məlumat və təhlil hesabatlarını rəhbərliyə verirlər. Bu, xərcləri şərh etmək məqsədilə iş və proseslərin qiymətləndirilməsi, birbaşa xərcləmə və fəaliyyət dəyəri metodlarından istifadə etməklə həyata keçirilir.

Kursun əhatə etdiyi mövzular:

Menecment və xərclərin uçotu təlimlərimizə  necə yazılmaq olar ?

Əgər suallarınız qalıbsa və ya bizim təlimlərimizə yazılmaq istəyirsinizsə, o zaman əlaqə forumunu doldura ya da bizə zəng edə bilərsiniz.